<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
فناوری اطلاعات مه میترا چنته
نام مدیرعامل:
خانم شکوفه انصاری
نام شرکت:
فناوری اطلاعات مه میترا چنته
ایده محوری:
سامانه مدیریت کسب و کار نگین
مشاهده جزئیات
سفالسازان گیتی گستر شمال
نام مدیرعامل:
خانم منا صفرزاده
نام شرکت:
سفالسازان گیتی گستر شمال
ایده محوری:
تولید ظروف سفالی با لعاب فلز فام
مشاهده جزئیات
ریاضی ستاره آموز آسیا
نام مدیرعامل:
عبداله علی اسماعیلی
نام شرکت:
ریاضی ستاره آموز آسیا
ایده محوری:
ابزار کمک آموزشی برای تدریس حساب دبستان(اعمال اصلی)
مشاهده جزئیات
طراحان شیشه باران خزر
نام مدیرعامل:
روح الله یوسفی پور
نام شرکت:
طراحان شیشه باران خزر
ایده محوری:
تکنیک همجوشی شیشه
مشاهده جزئیات
زیست فناوران سلامت گستر طبرستان
نام مدیرعامل:
پگاه درجانی
نام شرکت:
زیست فناوران سلامت گستر طبرستان
ایده محوری:
بهره برداری از ترکیبات زیست فعال فراسودمند و تراپیوتیک در صنایع غذایی و داروئی
مشاهده جزئیات
 1