<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
بازدید مدیرمرکز رشد فناوری سیمرغ ازهنرستان شهید ذوالفقاری بابلسر

بازدید مدیرمرکز رشد فناوری سیمرغ ازهنرستان شهید ذوالفقاری بابلسر

بازدید دکتر خسروی مدیر مرکز رشد فناوری سیمرغ از هنرستان شهید ذوالف ...
تاریخ انتشار:23:4:35 1397/9/4
سخنرانی دکتر خسروی  در ششمین مجمع اقتصاد فناوری نانو

سخنرانی دکتر خسروی در ششمین مجمع اقتصاد فناوری نانو

سخنرانی دکتر خسروی مدیر مرکز رشد فناوری سیمرغ با موضوع "مراکز ...
تاریخ انتشار:23:1:14 1397/9/4
 برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان و مسئولین هنرستان دکتر حسابی بابل

برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان و مسئولین هنرستان دکتر حسابی بابل

 برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان و مسئولین هنرستان د ...
تاریخ انتشار:22:58:43 1397/9/4
 برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان و مسئولین مدرسه علامه طباطبائی بابل

برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان و مسئولین مدرسه علامه طباطبائی بابل

 برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان و مسئولین مدرسه علا ...
تاریخ انتشار:22:56:20 1397/9/4