<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
جلسه بررسی فرآیند برگزاری اولین استارت‌آپ و فن‌بازار دانش‌آموزی استان

جلسه بررسی فرآیند برگزاری اولین استارت‌آپ و فن‌بازار دانش‌آموزی استان

جلسه بررسی فرآیند برگزاری اولین استارت‌آپ و فن‌بازار دانش‌آموزی اس ...
تاریخ انتشار:21:19:53 1396/12/22
جلسه كميته علمی و اجرایی رويداد ملی شتاب فناوری‌های تقاضامحور طبری

جلسه كميته علمی و اجرایی رويداد ملی شتاب فناوری‌های تقاضامحور طبری

جلسه كميته علمی و اجرایی رويداد ملی شتاب فناوری‌های تقاضامحور طبری ...
تاریخ انتشار:21:17:40 1396/12/22
سخنرانی دکتر معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری استان مازندران در دومین رویداد ملی شتاب طیور وماکیان

سخنرانی دکتر معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری استان مازندران در دومین رویداد ملی شتاب طیور وماکیان

سخنرانی دکتر معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری استان مازندران درد ...
تاریخ انتشار:21:12:19 1396/12/22