<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
حضورمدیران واحدهای فناورمرکز رشد سیمرغ در چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

حضورمدیران واحدهای فناورمرکز رشد سیمرغ در چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

حضوردکتر خسروی مدیرمرکز رشد ومدیران واحدهای فناور مرکز رشد سیمرغ ج ...
تاریخ انتشار:22:47:53 1397/7/27
بازدید سرکار خانم دکتر بروجردی

بازدید سرکار خانم دکتر بروجردی

بازدید سرکار خانم دکتر بروجردی معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه ...
تاریخ انتشار:22:30:12 1397/7/27
بازدید رئیس نجات غریق استان مازندران

بازدید رئیس نجات غریق استان مازندران

بازدید کریمیان رئیس نجات غریق مازندران از دستاوردهای مرکز رشد سیمر ...
تاریخ انتشار:22:21:59 1397/7/27
چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی با ارائه دستاوردهای مرکز ...
تاریخ انتشار:22:17:52 1397/7/27