<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » رویداد
نخستین کنفرانس ملی با عنوان " انقلاب صنعتی چهارم، اکوسیستم ایران- فرصت ها و چالش ها
» تاریخ انتشار: 1399/3/19

 به میزبانی پارک علم و فناوری مازندران نخستین کنفرانس ملی با عنوان " انقلاب صنعتی چهارم، اکوسیستم ایران- فرصت ها و  چالش ها" برگزار خواهد شد

زمان:  13و 14 اسفندماه ‌1399  ‌    

 مکان: مازندران، بابلسر، هتل میزبان‌                                                   ‌ ‌   ‌                                                         

 جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:


🌐 stpia.ir/Conference.aspx

🆔 @mazandstp