<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » رویداد
وبینار پارک های علم و فناوری و‌ مناطق نوآوری در زمان شیوع کووید-۱۹ و ‌پس از آن
» تاریخ انتشار: 1399/3/19
چالش کووید - ۱۹ نظام حاکم بر دنیا را تغییر داد. تا قبل از آن کسی نمی دانست در زمان بروز چنین بحرانی چگونه یک پارک علم ‌‌و فناوری یا ناحیه نوآوری را مدیریت کند، از استارت آپ ها و واحد های مستقر حمایت نماید، اقتصاد را قوی نگه دارد، با بازار تعامل نماید و نیز رفتار مشتریان، منابع انسانی سازمان ها و شرکت های کوچک و بزرگ را پیش بینی کند.

 پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری تلاش کردند خود را با شرایط همه گیری کووید - ۱۹ تطبیق دهند. اگرچه امیدواریم تا پایان سال جاری به تدریج به شرایط طبیعی کاری برگردیم، شرایط کاری پارک های علم و فناوری، مناطق نوآوری و نیز شرکت های مستقر در آنها قطعا تغییر خواد داشت که همراه با تغییر در رفتار کاری کارکنان ‌و مدیران خواهد بود.

 با ما همراه باشید با وبینار:
پارک های علم و فناوری و‌ مناطق نوآوری در زمان شیوع کووید-۱۹ و ‌پس از آن

همراه با تبادل نظر و بیان تجارب بین‌المللی که با همکاری انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران(STPIA) و انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری(IASP) برگزار خواهد شد.

 تاریخ: پنجشنبه - ۱۳۹۹/۳/۸
 ساعت: ۱۳:۳۰ الی ۱۵
 زبان: انگلیسی

 لطفا قبل از شروع وبینار، از نصب نرم افزار Adobe Connect مطمئن شوید.

جهت اتصال به اتاق وبینار روی لینک زیر کلیک نمایید:

  https://eseminar.tv/wb8999