<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » اخبار
بازدید دکتر سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دستاوردهای مرکز رشد فناوری سیمرغ
» تاریخ انتشار: 14:24:48 1396/10/24
بازدید دکتر سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و ناخدا یوسفی مدیر مرکز رشد فناوری نوشهر از دستاوردهای مرکز رشد فناوری سیمرغ؛

» تصاویر بیشتر :