<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » اخبار
نشست هم اندیشی رؤسای پارک های علم و فناوری منطقه سه کشور
» تاریخ انتشار: 9:18:1 1396/11/16
نشست هم اندیشی رؤسای پارک های علم و فناوری منطقه سه کشور به میزبانی پارک علم وفناوری مازندران برگزار شد.

» تصاویر بیشتر :