<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » اخبار
جلسه كميته علمی و اجرایی رويداد ملی شتاب فناوری‌های تقاضامحور طبری
» تاریخ انتشار: 21:17:40 1396/12/22
جلسه كميته علمی و اجرایی رويداد ملی شتاب فناوری‌های تقاضامحور طبری با حضور دکتر خسروی مدیر مرکز رشد فناوری شهرستان سیمرغ.

» تصاویر بیشتر :