<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » اخبار
واگذاری اولین قطعه از اراضی پارک علم و فناوری مازندران به شرکت‌های دانش بنیان
» تاریخ انتشار: 14:16:10 1397/3/22
اولین قطعه از اراضی پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری مازندران با امضای قرارداد سرمایه‌گذاری بالغ بر 20میلیارد ریال به شرکت دانش بنیان پیشگام صنعت آرشید واگذار گردید.
پارک علم و فناوری مازندران چهارمین پارک علم و فناوری در سطح کشور از نظر شروع فرآینده واگذاری اراضی به شرکت های دانش بنیان می باشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران: قطعه زمینی به مساحت 2000 مترمربع با کاربری اداری، تولیدی، تحقیق و توسعه به شرکت دانش بنیان پیشگام صنعت آرشید در پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری مازندران واگذار شد. 
شرکت دانش بنیان پیشگام صنعت آرشید  با موضوع کار بر روی تولید سخت افزار و نرم افزار  های مرتبط با حمل و نقل هوشمند و همچینن تولید هرگونه برد های الکترونیکی پیشرفته فعالیت می‌نماید.
لازم به توضیح است که در پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری مازندران با اولویت زیست فناوری و براساس ضوابط طرح جامع پارک، امکان احداث واحدهای اداری، تحقیق و توسعه و تولید نیمه صنعتی خدمات و محصولات فناورانه در زمینه های متفاوت وجود دارد.

» تصاویر بیشتر :