<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » اخبار
برگزاری کارگاه کارآفرینی و تور فناوری
» تاریخ انتشار: 12:56:16 1398/6/1
 برگزاری کارگاه کارآفرینی و تور فناوری با حضور اعضا انجمن کارآفرینان فردای کاسپین از دستاوردهای مرکز رشد فناوری و مرکز نوآوری پهپاد.

» تصاویر بیشتر :