<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » اخبار
کارگاه آموزشی "نوآوری و کارآفرینی در مدارس"
» تاریخ انتشار: 12:57:48 1398/6/1
 کارگاه آموزشی "نوآوری و کارآفرینی در مدارس" با حضور مسئولین، دبیران و مدیران کلیه مقاطع تحصیلی در همایش "مدارس آینده"؛

مدرس: دکتر رضا خسروی

بابلسر - دانشگاه مازندران

» تصاویر بیشتر :