<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » اخبار
برگزاری تور فناوری با حضور دانش‌آموزان، دبیران و مسئولین مدرسه مهراندیش ساری
» تاریخ انتشار: 12:59:39 1398/6/1
 برگزاری تور فناوری با حضور دانش‌آموزان، دبیران و مسئولین مدرسه مهراندیش ساری از دستاوردهای مرکز رشد فناوری سیمرغ.

» تصاویر بیشتر :