<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » اخبار
وبینار پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری در زمان شیوع کووید_۱۹ و پس از آن
» تاریخ انتشار: 9:42:50 1399/3/19
وبینار پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری در زمان شیوع کووید_۱۹ و پس از آن به منظور تبادل نظر و بیان تجربیات بین المللی با همکاری انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران و انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری برگزار شد.

» تصاویر بیشتر :