<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » رویداد
طرح ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)
» تاریخ انتشار: 1398/1/22
 طرح ارتقای توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان (توانا)


پارک علم وفناوری مازندران با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و پارک علم وفناوری دانشگاه صنعتی شریف طرح توانا را با هدف ارتقا توانمندی کارآفرینانه دانشجویان برگزار خواهد کرد.

مخاطبین: دانشجویان سال آخر کارشناسی، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دكترا


زمان: روزهاي ٢٨ و ٢٩ فروردین، ٤ و ٥، ١١و ١٢ اردیبهشت

ساعت: ٩ الي ١٧ 
(همراه با پذيرايي ناهار)

مکان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری