<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم

مهمترین خدمات مرکز رشد سیمرغ:
1- کارگاه صنعتی ( دستگاه تراش- دستگاه فرز انگشتی تمام اتوماتیک - دستگاه برش - دستگاه خم - دستگاه برش کوچک- دستگاه لوله خم کن برقی - دستگاه نورد ورق رول کن ورق - دستگاه پرس هیدرولیکی - دستگاه پرس دستی - اره لنگ مخصوص برش فلزات - دریل عمود زن- 4 عدد دستگاه جوش صنعتی - میزکار فلزی- دستگاه سنگ رومیزی - دستگاه سنگ فلز- منگنه زن بادی)
2- دفتر کار
3- خدمات نمایشگاهی 
4- اعتبارات غیر مستقیم
5- اینترنت
6- خدمات پشتیبانی و اداری
7- تجهیزات اداری
8- خدمات آموزشی
9- حمایت های قانونی
10- خدمات مشاوره ای
11- حمایت های مالی
12- اتاق کنفرانس
13- خدمات it
14- خدمات ثبت اختراع
15- آزمایشگاه (ساختمان پیروزی پارک علم و فناوری مازندران)
16- حراست
17- امکان استفاده از لوگوی پارک علم و فناوری مازندران
18- مرکز نوآوری پهباد در محل مرکز رشد سیمرغ
19- حمایت از طرح های دانش آموزی