<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » اخبار
بازدید روسای پارک‌‌های علم و فناوری منطقه سه فناوری کشور از مرکز رشد فناوری سیمرغ
» تاریخ انتشار: 9:20:59 1396/11/16
بازدید روسای پارک‌‌های علم و فناوری منطقه سه فناوری کشور (استان‌های مازندران، گلستان، قم و سمنان)از دستاوردهاو واحدهای فناور مرکز رشد فناوری سیمرغ,وابسته به پارک علم وفناوری مازندران.

» تصاویر بیشتر :