<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » اخبار
کسب مقام دومی در پنجمین دوره مسابقات کشوری دست‌ساخت‌های فیزیکی توسط هسته فناور "تک سو رهاورد"
» تاریخ انتشار: 17:52:11 1397/8/12
کسب مقام دومی در پنجمین دوره مسابقات کشوری دست‌ساخت‌های فیزیکی توسط هسته فناور "تک سو رهاورد" مستقر در مرکز رشد فناوری سیمرغ وابسته به پارک علم وفناوری مازندران، با ارائه طرح تخت برانکارد هوشمند؛

 استان‌سمنان - دانشگاه صنعتی شاهرود
 آبان ۱۳۹۷

 منتور فناوری: مهندس شاکری مدیر واحد تحقیق و توسعه مرکز رشد سیمرغ

» تصاویر بیشتر :