<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
بازديد علمی پایوران‌وظیفه ناحیه مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بابل

بازديد علمی پایوران‌وظیفه ناحیه مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بابل

بازديد علمی پایوران‌وظیفه ناحیه مقاومت سپاه پاسداران انقلاب ا ...
تاریخ انتشار:12:51:7 1397/10/29
برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان، دبیران و مسئولین مدرسه فرزانگان بابل

برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان، دبیران و مسئولین مدرسه فرزانگان بابل

برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان، دبیران و مسئولین مدرسه ف ...
تاریخ انتشار:12:49:31 1397/10/29
 برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان، دبیران و مسئولین مدرسه فرزانگان بابل

برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان، دبیران و مسئولین مدرسه فرزانگان بابل

 برگزاری تور فناوری با بازدید دانش‌آموزان، دبیران و مسئولین م ...
تاریخ انتشار:12:47:42 1397/10/29
 برگزاری رویداد کافه کارآفرینی تخصصی حوزه فناوری اطلاعات

برگزاری رویداد کافه کارآفرینی تخصصی حوزه فناوری اطلاعات

 برگزاری رویداد کافه کارآفرینی تخصصی حوزه فناوری اطلاعات با ه ...
تاریخ انتشار:12:45:27 1397/10/29