<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
مجوز فعالیت مدارس ایرانی خارج ازکشور توسط شرکت ریاضی ستاره آموز آسیا

مجوز فعالیت مدارس ایرانی خارج ازکشور توسط شرکت ریاضی ستاره آموز آسیا

صدور مجوز وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از وسیله آموزشی استارمس ...
تاریخ انتشار:16:57:47 1397/6/27
کارگاره راه اندازی استارت آپ های دانشجویی

کارگاره راه اندازی استارت آپ های دانشجویی

کارگاره راه اندازی استارت آپ های دانشجویی با نقش آفرینی اساتید نظا ...
تاریخ انتشار:11:49:4 1397/6/26
مذاکرات تجاری‌سازی صاحبان ایده با سرمایه‌گذاران در استارت‌آپ گردشگری مازندران

مذاکرات تجاری‌سازی صاحبان ایده با سرمایه‌گذاران در استارت‌آپ گردشگری مازندران

مذاکرات تجاری‌سازی صاحبان ایده با سرمایه‌گذاران با حضور دکتر خسروی ...
تاریخ انتشار:20:31:13 1397/6/25