<
آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

آرم وزارت علوم

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
واگذاری اولین قطعه از اراضی پارک علم و فناوری مازندران به شرکت‌های دانش بنیان

واگذاری اولین قطعه از اراضی پارک علم و فناوری مازندران به شرکت‌های دانش بنیان

اولین قطعه از اراضی پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری مازند ...
تاریخ انتشار:14:16:10 1397/3/22
جلسه بررسی فرآیند برگزاری اولین استارت‌آپ و فن‌بازار دانش‌آموزی استان

جلسه بررسی فرآیند برگزاری اولین استارت‌آپ و فن‌بازار دانش‌آموزی استان

جلسه بررسی فرآیند برگزاری اولین استارت‌آپ و فن‌بازار دانش‌آموزی اس ...
تاریخ انتشار:21:19:53 1396/12/22
جلسه كميته علمی و اجرایی رويداد ملی شتاب فناوری‌های تقاضامحور طبری

جلسه كميته علمی و اجرایی رويداد ملی شتاب فناوری‌های تقاضامحور طبری

جلسه كميته علمی و اجرایی رويداد ملی شتاب فناوری‌های تقاضامحور طبری ...
تاریخ انتشار:21:17:40 1396/12/22